INSTA 800 määrittelee siivouksen teknisen laadun

Siivouksen laadunarvioinnin pohjana voidaan pitää INSTA 800 -standardia. Se auttaa niin puhtausalan yrityksiä kuin niiden asiakkaitakin määrittelemään ja arvioimaan siivouksen teknistä laatua yhdenmukaisella tavalla.

Standardin ovat laatineet yhteistyössä Norjan, Suomen, Ruotsin ja Tanskan siivousalan yrittäjien, julkisen ja yksityisen sektorin sekä kiinteistönomistajien, työnantajajärjestöjen, tutkimuslaitosten ja ammattijärjestöjen edustajat. 

INSTA 800 on meille arjen työkalu, joka määrittää yksiselitteisesti siivouksen teknisen laadun yleiset arviointiperusteet. Se keskittyy siivoustyön lopputulokseen, ei tekemiseen tai aikaan. Standardi hyväksyttiin Suomessa kansalliseksi standardiksi SFS-INSTA 800-1:2019 vuonna 2012. Sen ytimen muodostavat yhteisesti määritellyn laatuprofiilin mukaiset viisi puhtaustasoa. Asiakkaamme voivat valita millaisen puhtaustason haluavat eri tilatyypeille sekä pinnoille, kuten lattialle, katolle, seinille ja kalusteille.

Haluaisitko lisää tietoa? Ota yhteyttä!

Nii­na Kes­ti

Ra­ken­nus­ter­vey­sa­sian­tun­ti­ja (RTA)
Ho­me­sii­vous­ten suun­nit­te­lu

045 322 4995
nii­na.kes­ti@pois­toa.fi