Poistoalla on kuitusiivouksen edellyttämää erikoisosaamista

Kiinteistöissä käytetyt mineraalivillakuidut voivat olla homeen ohella syyllisiä terveysongelmiin. Ongelmista päästään, kun ärsytystä aiheuttavat materiaalit poistetaan ja tilat kuitusiivotaan perusteellisesti. Kuitusiivous vaatii erityisosaamista, tarkkuutta ja systemaattisuutta. Poistoa on tehnyt satoja kuitusiivouksia erilaisissa kohteissa. Meihin voi luottaa: mineraalikuitujen pöly- ja teippinäytteet todistavat työmme laadukkuuden.

Aina silmien kutina tai ihon ja limakalvojen ärsytysoireet sekä äänenkäytön ongelmat eivät johdukaan kiinteistössä olevasta homeesta. Taustalla saattavatkin olla tiloissa olevat mineraalikuidut. Ennen puhuttiin vain hometaloista, mutta nyt ymmärretään, että huono sisäilma ja ihmisten oireet voivat johtua myös kuiduista. Itse asiassa erilaiset kuitulähteet ovat todennäköisesti jopa yleisempi ongelma kuin home.

Myös väärin korjatut tai asennetut muovimatot saattavat synnyttää ongelmia. Eikä M1-luokituksen saanut huonekalu tai sisustusmateriaali ole sekään välttämättä hajuton ja päästötön. On tärkeää, että tilat tutkitaan perusteellisesti, jotta terveysongelmien aiheuttajat löydetään.

Mitkä kuidut aiheuttavat ongelmia?

Mineraalivillakuituja on käytetty rakennusten lämpö- ja paloeristeenä, väliseinien eristyksenä, ilmanvaihtolaitteiden äänenvaimentajissa ja IV-kanavien eristeenä sekä akustiikkalevyissä. Ajan kuluessa mineraalivilla saattaa haurastua, jolloin irtoavat kuidut voivat levitä sisäilmaan.

Kuitu on niin pientä, ettei sitä pysty silmin havaitsemaan. Kuidut voivat kuitenkin aiheuttaa erilaisia ylähengitysteiden, silmien ja ihon ärsytysoireita ja ne saattavat altistaa myös ylähengitysteiden tulehduksille.

Teollisia mineraalikuituja ovat muun muassa keraamiset kuidut, eristevilla- ja lasikuidut.

Ensin on syytä poistaa eristysvillat, tiivistää rakenteet tai korjata äänenvaimentimet. Mikäli ongelma on ilmanvaihtokanavistossa, tulee se lisäksi nuohota. Kun altistuminen mineraalikuiduille loppuu, loppuvat yleensä myös oireet. Mineraalikuitujen ei ole todettu aiheuttavan pysyviä terveyshaittoja.

Kuitusiivous edellyttää systemaattisuutta

Kun ongelmia aiheuttavat materiaalit on poistettu, on kuitusiivouksen aika. Poistoa hoitaa kuitusiivouksen systemaattisesti suunnittelusta lopputarkastukseen.

Kuitusiivous vaatii erityistä tarkkuutta, huolellisuutta ja systemaattisuutta. Työtä ei voi tehdä kiireessä, sillä pintojen huolellinen puhdistaminen vie aikaa.

Kuitusiivous eroaa mikrobisiivouksesta siinä, että poistettavat hiukkaset ovat materiaalien pinnassa. Kuitu on kuitenkin niin pientä, että sen siivoaminen vaatii erityistä huolellisuutta ja tarkkuutta.

Kuitusiivouksessa puhdistetaan muun muassa alas laskettujen kattojen ylä- ja alapinnat, seinä- ja lattiapinnat, kaikki kovat ja pehmeät kalusteet, esineet sekä kirjojen ja mappien päällykset. Erityisesti kaikki vaikeasti tavoitettavat pinnat tulee puhdistaa huolellisesti. Työ tulee suorittaa HEPA-suodattimilla varustetuilla imureilla.

On tärkeää, että vielä kuitusiivouksen jälkeen pidetään yllä korotettua siivoustasoa 1-2 kuukauden ajan. Tämän työn suunnittelemme aina tilakohtaisesti.

Referenssit kertovat onnistumisista

Kartoitamme kuitusiivottavan tilan, teemme ennakkoarvioinnin, etsimme riskipaikat ja aikataulutamme projektin. Poistoalla on osaava työnjohto, joka suunnittelee siivousjärjestyksen huomioiden pölynhallinnan ja aseptiikan.

Jos rakennusta ei voi sulkea käyttäjiltä, osastoimme tilat ja etenemme lohko kerrallaan. Tällöin osastoidut tilat alipaineistetaan, jotta estämme kuitujen leviämisen ilmanvaihtokanavien kautta puhtaisiin tiloihin. Kuitusiivous edellyttää erityistä tarkkuutta ja ammattitaitoa. Huolehdimme siitä, etteivät puhtaat tilat pölyynny uudestaan. Tiedotamme myös rakennuksen käyttäjiä siitä, miten projekti etenee.

Työn jälkemme on laadukasta, sen todistavat mineraalikuitujen pöly- ja teippinäytteet.

Kaikki Poistoan työntekijät ovat koulutettuja ja heillä on kokemusta kuitusiivousprojekteista. He tietävät, miten kuitusiivous tehdään ammattimaisesti. Huolehdimme aina työturvallisuudesta ja kaikki työntekijämme käyttävät asianmukaisia henkilösuojaimia.

Poistoa on tehnyt satoja kuitusiivouksia eri kokoisissa kohteissa ja meillä on vankka kokemus ja osaaminen tästäkin siivousmenetelmästä. Työn jälkemme on aina laadukasta, emme hutiloi tai jätä kertomatta, jos eteen tulee yllättäviä ongelmia. Meihin voi luottaa. Kerromme mielellämme lisää referensseistämme – ota rohkeasti yhteyttä!

Olemme apunanne ja kerromme mielellään lisää!

Nii­na Kes­ti

Ra­ken­nus­ter­vey­sa­sian­tun­ti­ja (RTA)
Ho­me­sii­vous­ten suun­nit­te­lu

045 322 4995
nii­na.kes­ti@pois­toa.fi