Anna meidän auttaa

Haluatko jättää tarjouspyynnön, pyytää lisätietoja tai kysyä jostain? Asia­kas­pal­ve­lum­me ta­voit­taa nu­me­ros­ta 029 1234 214 tai säh­kö­pos­tit­se in­fo@pois­toa.fi.

Katso avainhenkilöiden yhteystiedot

Avain­hen­ki­löi­den yh­teys­tie­dot

Pois­toa Oy:n hen­ki­lö­kun­nalla on mo­ni­puo­li­nen ja laa­ja osaa­mi­stausta. Yh­tei­se­nä vah­vuu­te­nam­me on asen­ne haas­taa it­seään päi­vit­täin uu­sien asioi­den pa­ris­sa ja kou­lut­tau­tua alan ke­hi­tyk­sen kär­jes­sä. Ho­me­sii­vouk­sis­sa hyö­dyn­näm­me ai­noa­na sii­vou­sa­lan yri­tyk­se­nä ra­ken­nus­ter­vey­sa­sian­tun­ti­ja­kou­lu­tuk­sen tuo­mia op­pe­ja.

Ve­sa Vir­ta­nen

Toi­mi­tus­joh­ta­ja

044 779 9620
ve­sa.vir­ta­nen@pois­toa.fi

Nii­na Kes­ti

Ra­ken­nus­ter­vey­sa­sian­tun­ti­ja (RTA)
Ho­me­sii­vous­ten suun­nit­te­lu

045 322 4995
nii­na.kes­ti@pois­toa.fi

Sa­ri Ward

Alue­pääl­lik­kö
Ylläpitosiivous

045 788 163 22
sa­ri.ward@pois­toa.fi

Si­mo Juu­ri­nen

Myyn­ti­pääl­lik­kö

044 9702 754
si­mo.juu­ri­nen@pois­toa.fi

Päi­vi Heis­ka­nen

Ke­hit­tä­mis­pääl­lik­kö

044 974 4205
pai­vi.heis­ka­nen@pois­toa.fi

Tii­na Suo­mi­nen

Ke­hit­tä­mis­vas­taa­va
Työn­joh­to

044 9702 752
tii­na.suo­mi­nen@pois­toa.fi

Hel­sin­ki

030 6363 708

Var­si­nais-Suo­mi

029 1234 214

Pir­kan­maa

030 6363 709

Puh­dis­tus­lin­jas­to, las­ku­tus- ja käyn­tio­soi­te

Sa­ta­kun­nan­tie 100, ala­pi­ha
20300 Tur­ku

Y-tun­nus: 2548178-7

Yhteydenottopyyntö