Ulkopuolisten asiantuntijoiden mittauksissa Poistoan homesiivouksen laatu huippuhyvä

Poistoa on homesiivouksen erikoisasiantuntija ja alan suurin toimija. Poistoan homesiivoustyön mitattu laatu on saanut tutkimuksessa arvosanan 4,5, kun alan keskiarvo oli 3,4. Me osaamme asiamme, koulutamme työntekijämme ja huolehdimme turvallisuudesta.

Meillä on Suomen parhaat referenssit ja useita valtakunnallisia sopimuksia. Homesiivouksessa yhdistämme puhtausalan ja rakennusterveyden uusimman tutkimustiedon arjen työhön.

Poistoalla on tarkoituksenmukaiset tilat irtaimiston puhdistamista varten. Omissa tiloissamme meillä on asianmukainen ja Suomen suurin puhdistuslinjasto, jossa puhdistamme irtaimiston, kalusteet tai esimerkiksi arkiston tehokkaasti ja turvallisesti. Työntekijämme ovat luotettavia ja huolehdimme turvallisuudesta. Meidän tiloissamme arkistosi tai muu irtaimistosi on turvallisissa käsissä, työntekijöillämme on vaitiolovelvollisuus ja tarvittavat turvallisuusselvitykset.

Homesiivous vaatii aina erikoisosaamista. Poistoa on Suomen Homesiivousliiton perustajajäsen. Homesiivousliittoon kuuluvat yritykset ja niiden toiminta auditoidaan liiton laatimien sääntöjen puitteissa. Ulkopuolinen asiantuntija arvioi työmme laadun ja omavalvontamme toimii.

Laatu ja osaaminen kulkevat käsi kädessä

”Näkökulmastani ongelma on siinä, että homesiivous ei kuulu korjaushankkeeseen, vaan on kiinteistöpäällikön ja asiantuntijan omalla vastuulla. Mielestäni tämä pitäisi saada ujutettua rakennusprojekteihin normaaliksi toimintatavaksi. Rakennushankkeisiin nykyisin kuuluva siivous on lähinnä vitsi.”

Näin luonnehti eräs valtion edustaja homesiivoustyön merkitystä tutkimuksessamme*. Mekin kannamme huolta siitä, että homesiivouksia ei läheskään aina suoriteta asianmukaisesti.

4,5

Ho­me­sii­vous­työm­me mi­tat­tu laa­tu (as­teik­ko 1 – 5)

2013

Perustettu

110

omaa am­mat­ti­lais­ta

4

alan palkintoa

Poistoan homesiivoustyön mitattu laatu on saanut tutkimuksessa arvosanan 4,5, kun alan keskiarvo oli 3,4. Poistoan asiantuntijat todella tietävät mitä he tekevät, kaikki työntekijämme ovat koulutettuja (taustakoulutus RTA, siivousteknikko tai homesiivouskoulutus) ja heillä on kokemusta useista homesiivouskohteista.

Pysymme aikataulussa ja palvelemme

”Tässä pitäisi olla selkeämpi yhteinen standardi, että miten asiat tehdään, jotta luotettavuus parantuisi.”

Meillä on standardit, sillä kuulumme Suomen Homesiivousliittoon. Toimialastandardi asettaa homesiivousalan palveluyrityksen toiminnalle laadullisen vaatimustason. Sitoudumme liiton standardeihin ja työmme jälki täyttää aina asetetut kriteerit.

Me myös kerromme, konsultoimme ja koulutamme. Jaamme tutkimustietoa ja kerromme, miten paljon homesiivousta Suomessa tehdään sekä miten homesiivouskohteet ovat onnistuneet. Käymme luennoimassa alan messuilla, seminaareissa ja asiantuntijatilaisuuksissa.

Meillä siivousprojekti on osaavissa käsissä: suunnittelemme projektin alusta loppuun, organisoimme, pysymme aikataulussa, tiedotamme kaikkia asianosaisia ja reagoimme nopeasti mahdollisiin yllätystilanteisiin.

Aikataulussa pysyminen on erityisen tärkeää. Käyttäjät ovat joko muuttamassa väistötiloihin tai takaisin saneerattuun kiinteistöön. Jotta aikataulussa pysytään, koko ketjun täytyy toimia. Me autamme tässä.

Homesiivouksen markkinat Suomessa. Konsulttiyhtymä AIKA, 2018.

Haluatko lisää tietoa? Kerron mielellään lisää!

Ve­sa Vir­ta­nen

Toi­mi­tus­joh­ta­ja

044 779 9620
ve­sa.vir­ta­nen@pois­toa.fi