Kunnat ja kaupungit ovat tyytyväisiä Poistoan homesiivouspalveluihin

Kun kaupunki tai kunta ostaa homesiivouksen Poistoalta, se voi luottaa siihen, että työnjälki on laadukasta ja projekti sujuu suunnitellusti. Poistoa on homesiivouksen erikoisasiantuntija, joka konsultoi ja kouluttaa tilaajia. Järjestämme alueellisia tilaisuuksia, joissa infoamme homesiivouksen virallisista kriteereistä home- ja kosteusvaurioituneen kiinteistön saneerausprojektissa. Päättäjät ovat tutkimustenkin mukaan tyytyväisiä Poistoan palveluihin.

Kun kaupunki tai kunta ostaa homesiivouksen Poistoalta, se tietää saavansa käyttäjille laadukkaan lopputuloksen. Meille on tärkeää, että asiakas tietää, mitä ostaa. Usein tapahtuu niin, että asiakas tilaa homesiivouksen taholta, joka mahdollisessa kilpailutustilanteessa pystyy osoittamaan kelpoisuutensa asian hoitamiseen, mutta asiakas ei lopulta saakaan palvelua, jonka luuli ostaneensa.

Homesiivoustöitä tilaavat asiakkaat joutuvat usein maksamaan edellä kuvatun kaltaisista tilanteista liian suuret ”oppirahat”. Me haluamme auttaa ja tulemme mielellämme ilman korvausta kertomaan alan asioista ja homesiivouksen kriteereistä. Homesiivous vaatii aina erikoisosaamista. Poistoa on Suomen Homesiivousliiton perustajajäsen. Homesiivousliittoon kuuluvat yritykset ja niiden toiminta auditoidaan liiton laatimien sääntöjen puitteissa. Ulkopuolinen asiantuntija arvioi työmme laadun.

Poistoa järjestää myös alueellisia tilaisuuksia, joissa infoamme homesiivouksen virallisista kriteereistä ja home- ja kosteusvaurioituneen kiinteistön saneerausprojektista. Ongelmia ei tarvitse ratkoa itse – me autamme mielellämme. Otathan yhteyttä, jos haluaisit järjestää omalla paikkakunnallasi tämän kaltaisen infotilaisuuden teknisen- ja hankintapuolen henkilöstölle sekä siivouspuolen esimiehille.

Kuntapäättäjät ovat tutkimusten mukaan tyytyväisiä

Kaupunkien ja kuntien päättäjät ovat tutkimustenkin mukaan tyytyväisiä Poistoan palveluihin: painotettu keskiarvo tyytyväisyyden osalta oli 4,02, kun alan keskiarvo oli 3,64. Tämä kävi ilmi Konsulttiyhtymä Ajan tekemästä tutkimuksesta*.

Kaupunkien ja kuntien teknisen toimen päättäjät arvostavat erityisesti homesiivoustyön mitattua laatua. Siivoustyön laadun mittaaminen on homesiivousprojekteissa tärkeää. Käytämme ulkopuolisia mittaajia, jotka todentavat työn onnistumisen. Poistoa mittaa homesiivoustyön laatua myös itse omavalvontana ja on kerännyt matkan varrella arvokasta tietoa, jolla on koko alalle suuri merkitys. Toivomme, että homesiivoukseen saataisiin myös virallisia raja-arvoja mahdollisimman pian.

Poistoan suunnittelijoina toimivat aina rakennusterveysasiantuntijat sekä siivousteknikot. On tärkeää, että siivoushenkilöstömme on omaa henkilökuntaamme. Koko henkilökuntamme on koulutettu puhtausalan- sekä erityisesti homesiivoustyön vaatimin koulutuksin. Käymme kouluttamassa myös ammattitutkintoon johtaviin koulutuksiin osallistuvia opiskelijoita ympäri Suomen.

Asiakaspalvelumme on arvostettua. On tärkeää, että projektissa on mukana henkilöitä, jotka huomioivat tilaajan kannalta kustannuksiin vaikuttavat asiat. Koko projektiin kuuluu usein useita tahoja ja näiden välinen viestintä sekä aikataulutus vaikuttavat suuresti projektin onnistumiseen. Asiakaspalvelumme vastaa kiireellisiin asioihin välittömästi ja toimii koko projektin ajan tilaajan apuna. Asiakaspalvelusta olemme saaneet huippuarvion 4,5 (asteikko 1-5). Me olemme tutkitusti hyviä.

Moni ei tiedä mitä homesiivous pitää sisällään

Tutkimus selvitti myös sitä, miten hyvin kaupunkien ja kuntien päättäjät tietävät, mitä homesiivous pitää sisällään.

Homesiivous yhdistettiin hyvin voimakkaasti tiloista toiseen siirtymiseen ja tähän liittyvään kalusteiden puhdistukseen. Tämä oli selkeästi yleisin vastaus kysymykseen: mitä homesiivous tarkoittaa ja milloin se olisi suositeltavaa tehdä?

Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus. Homesiivous pitää sisällään kolme vaihetta:

  • Rakenteiden puhdistus purkutöiden jälkeen.
  • Irtaimiston homesiivous.
  • Rakennuksen homesiivous, ennen kuin käyttäjät muuttavat takaisin korjattuihin tiloihin.

Lähes kaikki kaupunkien ja kuntien edustajat pitivät homesiivousta erittäin tärkeänä osana onnistumista. He totesivat, että homesiivous takaa saneerausprojektin onnistumisen ja saneeraus olisi turha ilman homesiivousta. Hyvin toteutetulla homesiivousprojektilla on myös psykologinen vaikutus, sillä se rauhoittaa henkilöstöä.

Poistoa on tehnyt paljon homesiivouksia kuntien ja kaupunkien kiinteistöissä. Meillä on hyvät referenssit, joista kerromme mielellämme lisää. Olemme valtakunnallinen toimija, joka tulee paikalle nopeasti.

Homesiivouksen markkinat Suomessa. Konsulttiyhtymä AIKA, 2018.

Haluaisitko lisää tietoa? Ota yhteyttä!

Nii­na Kes­ti

Ra­ken­nus­ter­vey­sa­sian­tun­ti­ja (RTA)
Ho­me­sii­vous­ten suun­nit­te­lu

045 322 4995
nii­na.kes­ti@pois­toa.fi