Puhtaasti vaikuttava juttu

Poistoa Oy ei syntynyt vahingossa. Se on pitkän ja tuloksellisen työhistorian tulos, jossa osaava joukko puhtausalan ammattilaisia koottiin yhteen uuden organisaation alle.

Vaativan puhdistamisen ja hyvän sisäilman edelläkävijä

Olemme vaativan puhdistamisen ja hyvän sisäilman auktorisoitu edelläkävijä Suomessa. Hallitsemme pölyt, mikrobit, sisäilman kaasut ja homeet. Poistoalla on käytössään puhtausalan valiojoukko, joka on erikoistunut vaativaan homesiivoukseen. Autamme pitämään talot ja ihmiset terveinä.

Poistoa tarjoaa suomalaisille lapsille ja aikuisille hyvän sisäilman sekä turvalliset ja hygieeniset sisätilat. Me ajattelemme, että puhdas sisäilma on jokaisen suomalaisen perusoikeus – elämänlaatua, joka kuuluu kaikille.

Hallitsemme kaikki siivoustyöhön liittyvät erikoisosaamista vaativat työt. Yhdistämme tutkimustiedon päivittäiseen työhömme, työntekijämme ovat koulutettuja ja osaavia. Menemme sinne, minne muut eivät osaa tai uskalla kurkottaa. Kun sinulla on mahdoton siivoustehtävä, soita meille. Meille mahdoton on haaste, johon tartumme mielellämme.

Poistoa Oy on erikoistunut kosteus- ja homevauriokohteiden sekä rakennustyömaiden siivouksiin ja puhtaudenhallintaan. Meillä on aina asiakastyytyväisyystakuu.

110

ammattilaista

4

alan palkintoa

2013

perustettu

Suomen parhaat referenssit ja tyytyväisimmät asiakkaat

Poistoa on Suomen ensimmäinen homesiivoukseen erikoistunut puhtausalan yritys ja alallaan suurin toimija. Homesiivouksen valiojoukkomme palvelevat sinua missä päin Suomea tahansa. Yhdistämme puhtausalan ja rakennusterveyden uusimman tutkimustiedon arjen työhön, ja alan parhaat asiantuntijat suunnittelevat kohteesi. Tutkimuksetkin sen todistavat: meillä ovat Suomen tyytyväisimmät asiakkaat. 

Poistoan rakennusterveysasiantuntijat ja siivousteknikot suunnittelevat kohteesi siivouksen ja vastaavat siitä, että kaikki sujuu suunnitelmien mukaan. Poistoan työnjohdolla on esimiesosaamista siivouksesta yli 130 vuotta. Kaikilla siivousteknikoillamme on yli 20 vuoden kokemus alalta.

Meillä tieto yhdistyy taitoon. Olemme ainut siivousalan yritys Suomessa, joka hallitsee sekä siivouksen että rakennusfysiikan. Yhdistämme siivoustyön ja aseptiikan tavalla, joka oikeasti tepsii homesiivouskohteissa. Olemme lanseeranneet pölyketju-ajattelun, jonka avulla projektin kaikki osa-alueet tulevat huomioiduiksi. 

Meillä on Suomen parhaat referenssit ja useita valtakunnallisia sopimuksia. Olemme Suomen homesiivousliiton jäsen. Poistoalla on oma koulutettu henkilökunta. Asiakkaamme ovat tutkimusten mukaan erittäin tyytyväisiä tapaamme tehdä töitä. Erityisen hyvää palautetta olemme saaneet aikataulussa pysymisestä, asiakaspalvelun laadusta ja ammatillisesta osaamisesta.

Puhtausalan valiojoukkomme hyödyntävät uusinta tutkimustietoa

Homesiivous vaatii laajaa osaamista, kokemusta ja koulutusta sekä rakennus- että siivousalalta. Työssä vaaditaan myös tarkkuutta, osaamista, huolellisuutta, oikeiden menetelmien ja työvälineiden hallintaa, siivouskemiaan perehtyneisyyttä sekä olosuhteiden hallintaa. Poistoan puhtausalan valiojoukot ovat alansa edelläkävijöitä.

  • Suomen homesiivousliitto
  • AA - Hyvä luottokelpoisuus
  • Bisnode - lowest credit risk
  • Tilaajavastuu
  • Yrittäjät-jäsenyritys
  • Sisäilmayhdistys - kannattajajäsen

Poistoa hyödyntää uusimman tutkimustiedon työssään. Poistoa on ollut mukana lukuisissa tieteellisissä hankkeissa ja tutkimuksissa, kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Tampereen teknillisen yliopiston ja Kuntaliiton AVATER-hanke (Avaimet terveelliseen ja turvalliseen rakennukseen) ja Aalto-yliopiston SIBI hanke, jossa tutkittiin pääkaupunkiseudun oppilaitoksissa ja päiväkodeissa käytettyjen siivouskemikaalien sekä biosidien vaikutuksia sisäilman laatuun. 

Poistoa mittaa puhdistustyön laatua omissa projekteissaan sekä ulkopuolisena asiantuntijana. Puhdistustyön mittauksista keräämäänsä tietoa Poistoa hyödyntää koko alan kehittämisessä. Varsinais-Suomen yrittäjät, Turvakauppa Oy ja vakuutusyhtiö LähiTapiola palkitsivat Poistoan vuoden 2019 turvallisuustekopalkinnolla. Palkinto tuli erityisesti pitkäkestoisesta työturvallisuuden kehittämisestä sekä innovaatioista.

Poistoalla on Suomen suurin puhdistuslinjasto ja ainoana yrityksenä Suomessa yhteistyökumppanien auditointijärjestelmä, joka takaa myös puhtaan irtaimiston kuljettamisen. Teemme asiakkaalle lähtevän irtaimiston kohdalla myös Insta 800 SFS 5997 -mukaiset mittaukset. Tällä varmistamme myös mahdollisen varastoinnin aikana syntyneen pölyn poistamisen ennen kuljetusta.

Poistoa hyödyntää uusimman tutkimustiedon työssään.

Tutustu täällä tutkimusyhteistyöhömme sekä tutkimuksiin ja opinnäytetöihin, joiden teossa olemme olleet mukana.

Ha­luai­sit­ko li­sä­tie­to­ja Poistoasta?

Nii­na Kes­ti

Ra­ken­nus­ter­vey­sa­sian­tun­ti­ja (RTA)
Ho­me­sii­vous­ten suun­nit­te­lu

045 322 4995
nii­na.kes­ti@pois­toa.fi