Poistoan homesiivoustyön mitattu laatu on reilusti yli keskiarvon

Sisäilma-asiantuntijat suosittelevat, että homesiivouksia tekisivät työhön erikoistuneet, ammattitaitoiset tekijät, joilla on hyvät referenssit. Valitettavasti heidän suosituksiaan ei aina kuunnella. Poistoan ammattilaiset ovat koulutettuja ja osaavat asiansa. Homesiivoustyömme mitattu laatu on paljon yli alan keskiarvon. Konsultoimme ja teemme yhteistyötä sisäilma-asiantuntijoiden kanssa – meillä on yhteinen tavoite ja päämäärä: puhdas sisäilma.

”Me emme ole tilaaja. Suosittelemme asiakkaillemme sitä, että otetaan ammattitaitoinen tekijä hyvillä referensseillä tekemään homesiivous, eikä katsota pelkkää hintaa. Meillä on tavoite, että homesiivouksen tekee aina 100 % erikoistunut yritys, mutta itse epäilen, että tämä ei täyty. Tämä johtuu siitä, että alalla ei ole selkeitä sertifikaatteja tälle, vaan kuka tahansa voi sanoa tekevänsä homesiivousta.”

Näin vastasi eräs sisäilma-asiantuntija tutkimuksessamme*. Sisäilma-asiantuntijat tiedostavat, että Suomessa ei tehdä riittävän paljon homesiivouksia, eikä niitä myöskään tehdä riittävän ammattitaitoisesti. Raha ratkaisee, vaikka tässä kohtaa ammattitaitoisen, homesiivouksiin erikoistuneen yrityksen käyttäminen tulisi pitkän päälle edullisemmaksi.

Asiantuntijoiden suosituksia ei noudateta

Vain kolme neljäsosaa asiakkaista noudattaa sisäilma-asiantuntijoiden antamia ohjeita homesiivouksessa. Syynä on yleensä tiedon puute, sillä asiakkaat eivät aina ymmärrä mitä P1- tai homesiivous tarkoittaa. Toinen syy on säästötarve. Kun raha ja tiedon puute yhdistyvät, tehdään virheitä ja vääriä valintoja, joilla usein on kauaskantoiset, ja kalliiksi tulevat seuraukset.

Sisäilma-asiantuntijat näkevät läheltä homeongelmia ja ovatkin sitä mieltä, että homesiivoustyön laatu on Suomessa heikko.

Poistoa voi tarjota sisäilma-asiantuntijoille tutkittua tietoa ja painavia argumentteja, joiden avulla on helpompi perustella tilaajille kriteerit kartoitus- ja tarjousvaiheeseen. Järjestämme myös alueellisia tilaisuuksia, joissa omaa osaamistaan voi päivittää.

Tutkimukset osoittavat vääjäämättä, että todettu kosteus- tai homeongelma on aina poistettava, samoin kuin irtaimisto on puhdistettava perusteellisesti ennen saneerattuun kiinteistöön tai väistötiloihin muuttamista.

Laatu on tärkein kriteeri

Poistoan homesiivoustyön mitattu laatu on saanut tutkimuksessa arvosanan 4,5, kun alan keskiarvo oli 3,4 (asteikko 1-5). Poistoan asiantuntijat todella taitavat homesiivouksen. Työntekijämme ovat koulutettuja ja ymmärtävät miksi tätä työtä tehdään.

Poistoa on Suomen suurin homesiivouksiin erikoistunut yritys ja olemmekin hoitaneet menestyksekkäästi lukuisia homesiivouskohteita. Meillä on hyvät referenssit, joista kerromme kernaasti lisää. Tarjoamme mielellämme asiantuntemustamme kohteen kartoitus- ja tarjousvaiheessa. Voimme kertoa, miten muut sisäilma-asiantuntijat alalla ajattelevat, miten hyvin homesiivousohjeita noudatetaan ja miksi niitä ei noudateta.

* Homesiivouksen markkinat Suomessa. Konsulttiyhtymä AIKA, 2018.

Haluaisitko lisää tietoa homesiivouksesta?

Nii­na Kes­ti

Ra­ken­nus­ter­vey­sa­sian­tun­ti­ja (RTA)
Ho­me­sii­vous­ten suun­nit­te­lu

045 322 4995
nii­na.kes­ti@pois­toa.fi