Verkkosivun käyttöehdot ja tietosuojaseloste

1500x800

Käyttöehdot

Tämän verkkosivuston (poistoa.fi) tarkoitus on esitellä Poistoa Oy:n toimintaa sekä palvella yrityksen asiakkaita ja yrityksestä sekä sen markkinoinnista kiinnostuneita. Sivuston jatkokehitystä ja käyttäjäkokemuksen parantamista varten seuraamme sivuston liikennettä ja käyttöä.

Jos et hyväksy yllä kuvattua käyttötarkoitusta, älä jatka sivuston käyttöä.

Copyright ja tekijänoikeus

Kaikki näillä verkkosivulla esitetyt sisällöt ovat tekijänoikeuslakien alaisia. Sivuilla esiintyvää tekstiä, kuvia, grafiikkaa tai videoita ei saa jäljentää, muokata, välittää edelleen tai julkaista kokonaisuudessaan tai osittain missään muodossa tai tarkoituksessa ilman Poistoa Oy:n kirjallista lupaa.

Evästeiden käyttö

Verkkosivusto poistoa.fi / homesiivous.fi saattaa asettaa evästeitä tietokoneellesi. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joiden avulla tunnistamme internetselaimesi siirtyessäsi sivulta toiselle. Evästeisiin ei tallenneta henkilötietoja.

Tietoyhteiskuntakaaren 205 § mukaisesti evästeiden tallentamiseen tulee olla käyttäjän suostumus. Katsomme suostumuksen annetuksi, mikäli selaimen asetuksissa on sallittu evästeiden asettaminen. Evästeistä kieltäytyminen saattaa heikentää sivuston käyttöä tai aiheuttaa sivuston muuttumisen kokonaan tai osittain toimimattomaksi.

Käytämme evästeitä kävijöiden analysointiin ja seuraamiseen verkkosivujemme sisällä. Lisäksi käytämme evästeitä kohdentaaksemme sivuilla kävijöille mainontaa heidän vieraillessaan muilla verkkosivuilla (nk. kohdennusevästeet).

Katso lisätietoja evästeistä Viestintäviraston sivulta: https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvaohjeet/palveluidenturvallinenkaytto/eva steet.html

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999)

1. Rekisterin pitäjä

Poistoa Oy
Satakunnantie 100, alapiha
20300 TURKU
Y-tunnus: 2548178-7

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Niina Kesti
045 322 4995
niina.kesti@poistoa.fi
Satakunnantie 100, alapiha
20300 TURKU

3. Rekisterin nimi

Poistoa Oy asiakas- ja sidosryhmärekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Tapahtumien ja ajankohtaisten asioiden tiedotus ja markkinointi, yhteydenpito asiakas- ja sidosryhmiin, palveluiden kehittäminen sekä kutsut avajaisiin ja tapahtumiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • nimi
  • titteli
  • yhteystiedot
  • käyttötarkoitusryhmittely (mm. yhteistyökumppanit, asiakkaat ja muut sidosryhmät)
  • käyttötarkoitusta ohjaava profilointi (mm. sidosryhmä, toimiala)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kertyy omassa toiminnassa mukana olevilta sidosryhmiltä ja suoraan asiakkailta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Poistoa Oy:n ulkopuolelle.

8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee katsomaan ja käyttämään vain siihen oikeutettu yrityksen työntekijä. Tietojärjestelmään pääsee vain yrityksen myöntämällä käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Rekisterin teknisestä suojauksesta vastaa sähköisen palvelun toimittaja.

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot ja oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- ja virheen korjauspyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten”. Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan rekisterinpitäjälle.”