Terveydenhuollon irtaimiston puhdistus on vaativaa asiantuntijatyötä

Terveydenhuollon irtaimiston puhdistus on äärimmäistä tarkkuutta vaativaa työtä, sillä lääkinnälliset laitteet ovat herkkiä ja arvokkaita. Niiden puhdistuksessa on onnistuttava erinomaisesti, jotta niitä käyttävien terveydenhuollon työntekijöiden tai potilaiden turvallisuus ei vaarannu. Siksi terveydenhuollon irtaimiston puhdistus on syytä jättää asiaan erikoistuneiden ammattilaisten suoritettavaksi.

Terveydenhuollon irtaimiston homesiivoustyö on aina suoritettava voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Ennen puhdistustyön aloitusta teemme riskianalyysin ja perehdymme valmistajan laatimiin käytön, kuljetuksen ja varastoinnin ohjeistuksiin.

Pienet ja haitalliset mikrobit saattavat tunkeutua laitteiden sisäosiin saakka, joten on tärkeää, että puhdistustyön suorittaja osaa käsitellä herkkiä laitteita. Hallitsemme terveydenhuollon laitteiden turvallisen avaamisen ja huolellisen puhdistamisen.

Puhdistuksen aikataulu on usein tiukka

Terveydenhuollon irtaimiston puhdistuksessa aikataululla on iso merkitys, sillä laitteet ovat yleensä jatkuvassa käytössä. Siksi puhdistus on ajoitettava niin, ettei se aiheuta häiriötä terveydenhuollon toiminnalle saati potilaiden turvallisuudelle.

Poistoalla on vankka kokemus homesiivous- ja puhdistusprojektien hallinnasta ja koordinoinnista, ja suoriudumme toimeksiannosta aina annetussa aikataulussa. Ajoitamme laitteiden puhdistuksen mahdollisuuksien mukaan sellaiseen ajankohtaan, jolloin laitteet olisivat muutenkin poissa käytöstä.

Lääkinnällisten laitteiden toimitusajat voivat olla pitkiä, joten usein irtaimiston puhdistus on aikataulullisesti järkevämpi vaihtoehto kuin uuden irtaimiston hankinta. Lisäksi lääkinnälliset laitteet ovat arvokkaita, joten irtaimiston puhdistus tulee yleensä huomattavasti edullisemmaksi kuin koko arvokkaan laitteiston uusiminen.

Luota vaativa työ ammattilaisten käsiin

Poistoalla on Suomen suurin irtaimiston puhdistuslinjasto, jossa puhdistamme myös terveydenhuollon irtaimiston tehokkaasti ja turvallisesti. Kun ir­tai­mis­ton ho­me­sii­vous to­teu­te­taan mei­dän ti­lois­sam­me, asiak­kaan omat ti­lat voi­vat ol­la nor­maa­lis­sa käy­tös­sä, ei­kä eril­li­siä osas­toin­te­ja tar­vit­se ra­ken­taa. Eril­li­nen puh­dis­tus­lin­jas­to sääs­tää ai­kaa ja ra­haa. Puhdistustyössä huomioidaan myös COVID-19.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Nii­na Kes­ti

Ra­ken­nus­ter­vey­sa­sian­tun­ti­ja (RTA)
Ho­me­sii­vous­ten suun­nit­te­lu

045 322 4995
nii­na.kes­ti@pois­toa.fi