Uima-allas- ja märkätiloissa on korkeat hygieniavaatimukset

Uima-allastilojen siivousta ohjaavat terveydensuojelulain lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtioneuvoston asetukset. Uima-allas- ja märkätiloissa on huomattavasti korkeampi hygieniavaatimus kuin ylläpitosiivouksessa yleensä. Palvelumme takaavat, että uima-allas- ja märkätiloja koskevat vaatimukset täyttyvät.

Terveydensuojelulain mukaan siivoushenkilöstöllä tulee olla riittävästi osaamista sekä pätevä koulutus uima-allas- ja märkätilojen siivoukseen ja puhtaanapitoon. Me Poistoalla varmistamme tiukkojen vaatimusten täyttymisen siten, että omat virallisen pätevyyden saaneet kouluttajamme kouluttavat aina uudet työntekijämme sekä huolehtivat heidän osaamisensa päivittämisestä. Koska tiukkojen hygieniavaatimusten täyttymistä ei voi nähdä silmin, tulee työntekijän työskennellä vastuullisesti – erittäin korkealla moraalilla.

Poistoalla tehdään uima-allas- ja märkätiloihin aina asetusten mukainen, laadukas siivousohjelma. Siivousohjelmassa huomioidaan muun muassa se, että tiloissa voi olla niin ihmisperäistä likaa, mikrobilikaa, levää kuin myös muita mahdollisia epäpuhtauksia. Mikrobit viihtyvät märkätilojen kosteissa ja kuumissa olosuhteissa hyvin, joten ammattitaitoinen siivous on märkätiloissa erityisen tärkeää. Näissä korkean hygienian tiloissa on tärkeää myös biofilmin muodostumisen ehkäiseminen ja poisto, eli aseptiikan noudattaminen, kemia ja mekaniikka.

Märkätiloiksi lasketaan uima-allastilojen lisäksi esimerkiksi kylpyhuoneet, suihkuhuoneet ja saunat.

Märkätiloja on siis melkein kaikissa rakennuksissa. Kaikkien niiden tulee täyttää märkätilojen tiukat hygieniavaatimukset.

Jotta työssä saavutetaan riittävän laadukas lopputulos, tulee laadunvalvontaa suorittaa säännöllisesti. Tämä tehdään omavalvontana sekä yhteistyössä paikallisten terveysviranomaisten kanssa. Kokeneet näytteidenottajamme määrittävät näytteenottokohteet, -ajankohdat sekä -taajuudet. Mittausmenetelminä käytämme Hygicult- ja ATP-mittauksia.

Poistoan uima-allas- ja märkätilasiivousten ansiosta pinnat ovat puhtaat, ja niillä ei ole terveydelle haitallisten mikrobien tai niiden muodostaman biofilmin aiheuttamaa likaa.

Katso videomme uima-allas- ja märkätilasiivouksista!

Siivouksen tarkoituksena on estää terveyshaittojen syntyminen sekä taata käyttäjäturvallisuus. Poistoan uima-allas- ja märkätilasiivousten ansiosta pinnat ovat puhtaat, ja niillä ei ole terveydelle haitallisten mikrobien tai niiden muodostaman biofilmin aiheuttamaa likaa. 

Nii­na Kes­ti

Ra­ken­nus­ter­vey­sa­sian­tun­ti­ja (RTA)
Ho­me­sii­vous­ten suun­nit­te­lu

045 322 4995
nii­na.kes­ti@pois­toa.fi