Poistoan valiojoukot taitavat homesiivouksen

Poistoa on vaativan puhdistamisen ja hyvän sisäilman edelläkävijä Suomessa. Tutkimuksetkin sen todistavat: meillä on maan tyytyväisimmät asiakkaat – ympäri Suomen.

Kaikenkattavat siivouspalvelut

Meidän kauttamme saat kaikki siivoukseen ja puhtaudenhallintaan liittyvät palvelut yhdestä paikasta. Olemme erikoistuneet kosteus- ja homevauriokohteiden sekä rakennustyömaiden siivouksiin ja puhtaudenhallintaan. Toteutamme haastavienkin kohteiden homesiivoustyön aseptista työjärjestystä ja mikrobisiivouksen erityisvaatimuksia noudattaen. Teemme homesiivoussuunnitelman sisäilmamittaustulosten ja yksilöllisen kartoituksen perusteella. Vastaamme rakennustyömaiden siivouksesta sekä pölynhallinnasta täysvaltaisesti koko rakentamisen ajan.  

Ylläpitosiivouspalvelumme kattavat laajasti eri siivoustyöt vaihtuvissa ympäristöissä, esimerkiksi toimistoissa, myymälöissä, taloyhtiöissä, sairaaloissa, elintarvikeyrityksissä ja tehtaissa.

Parhaat referenssit ja tyytyväisimmät asiakkaat

Meillä on Suomen parhaat referenssit, monia valtakunnallisia sopimuksia ja tutkimustenkin mukaan tyytyväisimmät asiakkaat. Asiakkaamme ovat erittäin tyytyväisiä tapaamme tehdä töitä. Erityisen hyvää palautetta olemme saaneet aikataulussa pysymisestä, asiakaspalvelun laadusta ja ammatillisesta osaamisesta. Meillä on aina asiakastyytyväisyystakuu.

Poistoalla on oma koulutettu henkilökunta. Työnjohdollamme on esimiesosaamista siivouksesta yli 130 vuotta. Kaikilla siivousteknikoillamme on yli 20 vuoden kokemus alalta.

Tieto yhdistettynä taitoon

Meillä tieto yhdistyy taitoon. Olemme ainoa puhtausalan yritys Suomessa, joka hallitsee sekä siivouksen että rakennusfysiikan. Yhdistämme siivoustyön ja aseptiikan tavalla, jolla saadaan oikeasti hyvä lopputulos homesiivouskohteissa. Olemme lanseeranneet pölyketju-ajattelun, jonka avulla projektin kaikki osa-alueet tulevat huomioiduiksi.

Poistoa on ollut mukana lukuisissa tieteellisissä hankkeissa ja tutkimuksissa. Mittaamme puhdistustyön laatua omissa projekteissamme sekä ulkopuolisena asiantuntijana. Puhdistustyön mittauksista keräämäämme tietoa hyödynnämme koko alan kehittämisessä.

Miten tunnistat hometalon?

Arvioiden mukaan jopa 800 000 suomalaista altistuu päivittäin kosteus- ja homevaurioille. Havaittavia muutoksia voivat olla esimerkiksi poikkeuksellinen haju tai väri, pintojen tummuminen tai maalin irtoaminen.

4,5

Homesiivoustyömme mitattu laatu (asteikko 1 – 5)

2013

perustettu

110

omaa ammattilaista

4

alan palkintoa

Palkittu Poistoa

Vuonna 2019 Poistoa palkittiin Työ­tur­val­li­suus­te­ko 2019 Var­si­nais-Suo­mes­sa -pal­kin­nolla ja yrit­tä­jä Nii­na Kes­ti Kiin­teis­tö­työ­nan­ta­jat ry:n kul­tai­sella an­sio­mer­killä. Samana vuonna Poistoa sai Turun Eurooppa-foorumissa Growth in Sight -ka­te­go­rias­sa pal­kin­non no­peas­ta kas­vus­ta ja eri­no­mai­sis­ta kas­vu­nä­ky­mis­tä. Vuonna 2020 tasavallan presidentti myönsi Niina Kestille Suo­men Val­koi­sen Ruu­sun ri­ta­ri­kun­nan I luo­kan mi­ta­lin kul­ta­ris­tein. Poistoa on myös Varsinais-Suomen vuoden yritys 2022.