Poistoa on homesiivouksen suunnannäyttäjä

Poistoa on Suomen ensimmäinen puhtausalan yritys, joka on erikoistunut homesiivouksiin. Olemme homesiivouksessa alan suurin toimija ja meillä on Suomen parhaat referenssit. Olemme Suomen homesiivousliiton jäsen. Homesiivouksessa yhdistämme puhtausalan ja rakennusterveyden uusimman tutkimustiedon arjen työhön. Homesiivouksen valiojoukkomme palvelevat sinua missä päin Suomea tahansa.

”Yhteinen päämäärämme asiakkaidemme kanssa on, etteivät he tarvitse meitä enää koskaan uudelleen.”

– Niina Kesti, Poistoan perustaja

Home on merkittävä terveydellinen riski tilojen käyttäjille ja pitkäaikainen altistus aiheuttaa terveyshaittoja. Ongelmat vaivaavat 600 000 – 800 000 henkilöä päivittäin. Monet sisäilmaongelmaiset kohteet voidaan kuitenkin korjata, ja niistä tulee käyttökelpoisia tiloja, joissa ihmiset voivat hyvin ja viihtyvät – kunhan homesiivoustyö tehdään oikein ja ammattimaisesti.

Sisäilmaongelmat ovat usein niin monimutkaisia kokonaisuuksia, että niiden ratkaiseminen edellyttää tietoa monelta eri alalta. Homesiivous vaatii erityisosaamista ja ammattitaitoa, jonka Poistoan puhtausalan valiojoukot hallitsevat. Toteutamme haastavienkin kohteiden homesiivoustyön aseptista työjärjestystä ja mikrobisiivouksen erityisvaatimuksia noudattaen.

Suunnittelu on onnistuneen lopputuloksen perusta

Homesiivous alkaa aina huolellisella suunnittelulla. Noudatamme Poistoalla Työterveyslaitoksen virallista ohjetta. Sisäilmaongelmat, mikrobilajit sekä kontaminaation tasot vaihtelevat kuitenkin kohteittain, joten työ on aina suunniteltava tapauskohtaisesti. Teemme homesiivoussuunnitelman sisäilmamittaustulosten ja yksilöllisen kartoituksen perusteella.

Puhdistukseen vaikuttavat monet seikat, kuten pintamateriaali ja tuotteen arvo. Jos puhdistaminen ei ole kustannustehokasta, esitämme asiakkaalle vaihtoehdoksi uuden hankintaa. 

On tärkeää, että puhdistustyön suunnittelevat ja toteuttavat työhön erikoistuneet alan asiantuntijat. Poistoalla siivoustyön suunnittelijoilla on rakennusterveysasiantuntija- ja siivousteknikon koulutus sekä pitkä siivousalan kokemus. 

Irtaimiston homesiivous

Kun muu­te­taan ho­me­vau­rioi­tu­nees­ta ra­ken­nuk­ses­ta uu­siin puh­tai­siin ti­loi­hin, on ir­tai­mis­to puh­dis­tet­ta­va. Jol­lei puh­dis­tus­ta teh­dä asian­mu­kai­ses­ti, hai­tal­li­set mik­ro­bit kul­keu­tu­vat ir­tai­mis­ton mu­ka­na uu­teen kiin­teis­töön.

Lue lisää →

Kiinteistön homesiivous

Pois­toan puh­tau­sa­lan va­lio­jou­kot tai­ta­vat ho­me­sii­vouk­sen kaik­ki vai­heet pro­jek­tin suun­nit­te­lus­ta to­teu­tuk­seen. Kiin­teis­tön ho­me­sii­vous ovat ho­me­sa­nee­rausp­ro­jek­tin vii­mei­nen vai­he.

Lue lisää →

Ho­me­sii­vousp­ro­jek­tin hal­lin­ta ja koor­di­noin­ti

Hal­lit­semme ho­me­sii­vous­hank­keet suun­nit­te­lus­ta ja koor­di­noin­nis­ta pro­jek­tin­hal­lin­taan ja vas­tuu­ky­sy­myk­siin.

Lue lisää →

Oheispalvelut

Poistoa varastoi irtaimiston ja poistaa hajut.

Lue lisää →