Poistoa on homesiivouksen suunnannäyttäjä

Poistoa on Suomen ensimmäinen puhtausalan yritys, joka on erikoistunut homesiivouksiin. Olemme homesiivouksessa alan suurin toimija ja meillä on Suomen parhaat referenssit. Olemme Suomen homesiivousliiton jäsen. Homesiivouksessa yhdistämme puhtausalan ja rakennusterveyden uusimman tutkimustiedon arjen työhön.

Home on merkittävä terveydellinen riski tilojen käyttäjille ja pitkäaikainen altistus aiheuttaa terveyshaittoja. Ongelmat vaivaavat 600 000 – 800 000 henkilöä päivittäin. Sisäilmaongelmat ovat usein niin monimutkaisia kokonaisuuksia, että niiden ratkaiseminen edellyttää tietoa monelta eri alalta. Monet sisäilmaongelmaiset kohteet voidaan kuitenkin korjata, ja niistä tulee käyttökelpoisia tiloja, joissa ihmiset voivat hyvin ja viihtyvät – kunhan työ tehdään oikein ja ammattimaisesti.

Poistoan puhtausalan valiojoukot osaavat toteuttaa haastavienkin kohteiden homesiivoustyön aseptista työjärjestystä ja mikrobisiivouksen erityisvaatimuksia noudattaen. Teemme homesiivoussuunnitelman sisäilmamittaustulosten ja yksilöllisen kartoituksen perusteella. Siivoustyön suunnittelijoilla on rakennusterveysasiantuntija- ja siivousteknikon koulutus sekä pitkä siivousalan kokemus.

Irtaimiston homesiivous

Kun muu­te­taan ho­me­vau­rioi­tu­nees­ta ra­ken­nuk­ses­ta uu­siin puh­tai­siin ti­loi­hin, on ir­tai­mis­to puh­dis­tet­ta­va. Jol­lei puh­dis­tus­ta teh­dä asian­mu­kai­ses­ti, hai­tal­li­set mik­ro­bit kul­keu­tu­vat ir­tai­mis­ton mu­ka­na uu­teen kiin­teis­töön.

Lue lisää →

Kiinteistön homesiivous

Pois­toan puh­tau­sa­lan va­lio­jou­kot tai­ta­vat ho­me­sii­vouk­sen kaik­ki vai­heet pro­jek­tin suun­nit­te­lus­ta to­teu­tuk­seen. Kiin­teis­tön ho­me­sii­vous ovat ho­me­sa­nee­rausp­ro­jek­tin vii­mei­nen vai­he.

Lue lisää →

Ho­me­sii­vousp­ro­jek­tin hal­lin­ta ja koor­di­noin­ti

Hal­lit­semme ho­me­sii­vous­hank­keet suun­nit­te­lus­ta ja koor­di­noin­nis­ta pro­jek­tin­hal­lin­taan ja vas­tuu­ky­sy­myk­siin.

Lue lisää →

Oheispalvelut

Poistoa varastoi irtaimiston ja poistaa hajut.

Lue lisää →