Poistoa tarjoaa ensimmäisenä Suomessa hybridisiivousta 

Hybridityön myötä kodista on tullut monille pysyvästi toinen työpaikka. Toimistoilla siivouksesta huolehtivat ammattilaiset, mutta kotitoimistoilla puhtaudesta huolehtiminen jää työntekijöiden omalle kontolle. Poistoan kautta voit tarjota hybridityössä oleville työntekijöillesi myös kotitoimiston siivouksen ja parantaa näin kokonaisvaltaisesti työhyvinvointia. Uuden palvelukonseptimme nimi on hybridisiivous.

Olemme siirtyneet uudenlaiseen työntekemisen malliin eli hybridityöhön. Jatkossakin koti on monille toinen työpaikka, jonka terveellisyydestä ja turvallisuudesta työnantajien olisi syytä olla kiinnostuneita. Työhyvinvointiin kuuluu perustavalla tavalla se, että työtä voi tehdä terveellisessä ja turvallisessa ympäristössä. Tämä pätee yhtä lailla toimistoihin kuin kotitoimistoihin. 

Työpaikoilla ammattitaitoiset siivoojat käyvät säännöllisesti, mutta kodin siisteys on jokaisen omalla vastuulla. Kun koti on myös työpaikka, on oikeus ja kohtuus, että työnantaja tarjoaa työntekijöille myös kotitoimiston siivousta esimerkiksi kerran kuukaudessa. Jotta tämä onnistuisi vaivattomasti, lanseerasimme markkinoille hybridisiivouksen. Nyt voit lähettää meidät siivoamaan myös työntekijöidesi kotitoimistoja. Poistoa taitaa hybridisiivouksen.

Si­säil­man laa­tu vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti työ­hy­vin­voin­tiin. Sään­nöl­li­sel­lä yl­lä­pi­to­sii­vouk­sel­la si­säil­man mik­ro­bi- ja hiuk­kas­ta­sot py­sy­vät ku­ris­sa ja työym­pä­ris­tön si­säil­man laa­tu eri­no­mai­se­na. Hy­vä si­säil­ma vai­kut­taa oleel­li­ses­ti työs­sä­jak­sa­mi­seen ja vähentää tätä kautta myös sai­ras­pois­sao­lo­ja. Puh­taus ja siis­teys tukevat merkittävästi myös työssä viihtymistä. On työnantajan etu, että työntekijät nauttivat myös kotitoimistoilla puhtaasta sisäilmasta ja siististä ympäristöstä. Hybridisiivous sitouttaa työntekijöitäsi myös yritykseesi – kukapa ei haluaisi työskennellä työpaikassa, joka välittää työntekijöidensä hyvinvoinnista.

Poistoan lanseeraama hybridisiivous voidaan toteuttaa työantajan haluamalla tavalla: toimistosiivouksen lisäksi työntekijöiden kotitoimistoja voidaan käydä siivoamassa kerran kuukaudessa tai kahdessa tai vaihtoehtoisesti voidaan tarjota suursiivous kerran pari vuodessa. Verotuksellisesti etu on verrattavissa työnantajan palkanlisänä tarjoamiin työsuhde-etuihin, kuten puhelinetuun.

Kysy lisää – tehdään yhdessä työntekijöidesi arjesta entistäkin terveellisempi!

Nii­na Kes­ti

Ra­ken­nus­ter­vey­sa­sian­tun­ti­ja (RTA)
Ho­me­sii­vous­ten suun­nit­te­lu

045 322 4995
nii­na.kes­ti@pois­toa.fi