16.11.2021 · Lukuaika noin kolme minuuttia (475 sanaa)

Poistoa tarjoaa ensimmäisenä Suomessa hybridisiivousta 

Hybridityön myötä kodista on tullut monille pysyvästi toinen työpaikka. Toimistoilla siivouksesta huolehtivat ammattilaiset, mutta kotitoimistolla puhtaudesta ja siististä työympäristöstä huolehtiminen jää työntekijän omalle kontolle. Poistoan kautta yritykset voivat tarjota hybridityössä oleville työntekijöilleen myös kotitoimiston siivouksen ja parantaa näinkin työhyvinvointia.

Suomalaiset ovat palaamassa työpaikoilleen ja valtaosa organisaatioista siirtyy uudenlaiseen työntekemisen malliin eli hybridityöhön. Jatkossakin koti on monille toinen työpaikka, jonka terveellisyydestä ja turvallisuudesta työnantajien olisi syytä olla kiinnostuneita.

– Työpaikoilla ammattitaitoiset siivoojat käyvät säännöllisesti, mutta kodin siisteys on jokaisen omalla vastuulla. Tässä tilanteessa on selkeä epäkohta, jos työnantaja ei voisi tarjota työntekijöille myös kotitoimiston siivousta esimerkiksi kerran kuukaudessa. Siksi lanseeraamme markkinoille hybridisiivouksen, kertoo Poistoan perustaja ja yrittäjä Niina Kesti.

Puhtaus lisää työhyvinvointia

Miel­lyt­tä­vän työym­pä­ris­tön läh­tö­koh­ta on ter­veel­li­nen, tur­val­li­nen ja puh­das si­säil­ma. Puhdas työympäristö on osa työelämähyvinvointia.  

– Si­säil­man laa­tu vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti työ­hy­vin­voin­tiin. Sään­nöl­li­sel­lä yl­lä­pi­to­sii­vouk­sel­la si­säil­man mik­ro­bi- ja hiuk­kas­ta­sot py­sy­vät ku­ris­sa ja työym­pä­ris­tön si­säil­man laa­tu eri­no­mai­se­na. Hy­vä si­säil­ma vai­kut­taa oleel­li­ses­ti työs­sä­jak­sa­mi­seen ja vähentää tätä kautta myös sai­ras­pois­sao­lo­ja. Puh­taus ja siis­teys tukevat merkittävästi myös työssä viihtymistä. Siksi katsomme, että on työnantajan etu, että hän lähettää ammattilaiset siivoamaan myös kotitoimistoja, Kesti toteaa.

Poistoa teetti viime keväänä kuluttajille kyselyn, jossa kysyttiin siivoamiskäytännöistä pandemia-aikana. Yksi kolmasosa vastaajista totesi, että on lisännyt kotisiivousta mutta kaksi kolmasosaa kertoi, että siivouskäytännöt ovat pysyneet pandemiankin aikana ennallaan – vaikka moni työskenteli arvatenkin kotona. Kun kotona oleskellaan enemmän, siivoamistarve luonnollisesti kasvaa.

Poistoan lanseeraama hybridisiivous voidaan toteuttaa työantajan haluamalla tavalla: toimistosiivouksen lisäksi työntekijöiden kotitoimistoja voidaan käydä siivoamassa kerran kuukaudessa tai kahdessa tai vaihtoehtoisesti voidaan tarjota suursiivous kerran pari vuodessa. Verotuksellisesti etu on verrattavissa työnantajan palkanlisänä tarjoamiin työsuhde-etuihin, kuten puhelinetuun.

– Työntekijöiden tulisi voida tehdä töitä terveellisessä ja turvallisessa ympäristössä. Tämä pätee yhtä lailla toimistoihin kuin kotitoimistoihin. On lyhytnäköistä, jos tähän ei kiinnitetä huomiota nyt, kun hybridityö on tullut jäädäkseen, Kesti toteaa.

Kysy lisää ja pyydä tarjous!

Nii­na Kes­ti

Ra­ken­nus­ter­vey­sa­sian­tun­ti­ja (RTA)
Ho­me­sii­vous­ten suun­nit­te­lu

045 322 4995
nii­na.kes­ti@pois­toa.fi