3.4.2018 · Lukuaika hieman alle kaksi minuuttia (438 sanaa)

Uutuuskoulutuksia puhtausalan edelläkävijältä

Poistoa Oy on mukana kouluttamassa alalle tulevaisuuden ammattilaisia.

1500x800

KUVA

Poistoa Oy kouluttaa paljon alan ammattilaisia. Niina Kesti on kouluttanut homesiivousta vuodesta 2011 lähtien. Poistoa Oy on ollut yhteistyössä yhdessä Turun Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa käynnistämässä rakennusalan perustutkintoa, jossa on osana myös homesiivouskoulutus.

Tämä koulutus on Suomen ensimmäinen RTA vetoinen koulutus. Kesti toimii tämän osion kouluttajana.

Koulutuksen puhtausosiossa perehdytään mm. mikrobeihin, kuituihin, kaasuihin ja kokonaisvaltaiseen pölynhallintaan. Koulutuksessa opitaan myös homesiivousta ja rakennussiivousta.Koulutuksessa on mahdollista suorittaa työturvallisuuskortti.

” Me koulutamme oman henkilökuntamme havainnoimaan.”

—  Vesa Virtanen

Poistoa Oy on ollut mukana myös SSTL:n Homeettomaksi siivous -koulutustilaisuudessa.

Poistoa Oy järjestää koulutuksia ja tarjoaa konsultointia mm. homesiivoukseen ja P1-siivoukseen.Homesiivouskoulutus antaa laajan käsityksen ongelmien syntymisestä, havaitsemisesta niiden korjaamiseen. Koulutuksia on pidetty kattavasti koko Suomen alueella.

P1-siivousten osalta koulutamme rakennusalan ammattilaisia oikeanlaiseen puhtauden- ja pölynhallintaan rakennustyömailla.

– Poistoa Oy on voimakkaassa kasvuvaiheessa oleva yritys, joka tarvitsee osaavaa henkilökuntaa, sanoo yrityksen toimitusjohtaja Vesa Virtanen.

– Akk:n koulutuksen kautta alalle saadaan uusia osaajia, mutta me rekrytoimme jatkuvasti osaavaa puhtausalan väkeä. Me koulutamme oman henkilökuntamme havainnoimaan. Havainnointikyky on yksi hyvän siivoojan tärkeimmistä ominaisuuksista. Nenän pitää olla tarkka ja pintojen muutoksiin tulee osata kiinnittää huomiota. Pelkkä pölyn siirteleminen paikasta toiseen ei ole hyvää siivousta. Me olemme alan ehdottomia edelläkävijöitä ja voimme tarjota hyviä työpaikkoja modernilla siivousalalla ja alan esimiestyössä.

Kyseessä ei aina homeongelma

– Kun rakennuksessa havaitaan sisäilmaongelma, ei läheskään aina ole kyse homeongelmasta. Varsinkin rakennustyön tai saneerauksen jälkeen tiloihin on saattanut jäädä paljon hienojakoista pölyä tai kuituja, jotka voivat aiheuttaa rakennuksen käyttäjissä saman tyyppisiä oireita kuin home, sanoo rakennusterveysasiantuntija Niina Kesti.

Rakennusterveysasiantuntija eli RTA on terveydensuojelulain tarkoittama asiantuntija, jonka tekemiä asuntojen tai muiden oleskelutilojen tutkimuksia voidaan käyttää terveydensuojeluvalvonnassa. Kestin RTA-tutkinnon lopputyö käsitteli nimenomaan homesiivousta. Poistoa Oy on Suomen ensimmäinen homesiivouksiin erikoistunut puhtausalan yritys. Homesiivouksen lisäksi yritys tekee rakennussiivousta ja ylläpitosiivousta.

Hyvästä sisäilmasta huolehtimisen pitää alkaa jo rakennusvaiheessa tai siinä vaiheessa, kun rakennusta saneerataan. Pölynhallinnan tulee olla mukana koko ketjussa. Tilat tulee myös suunnitella siten, että ne ovat hyvin ja helposti siivottavissa, kaikki pinnat pitää pystyä puhdistamaan. Ilmanvaihto vaikuttaa paljon huonepölyn liikkumiseen ja kertymiseen. Äänenvaimentimista ja akustiikkalevyistä irtoaa huoneilmaan paljon mikroskooppisen pieniä kuituja. Kiinteistöautomaation säädöillä ja toimivuudella on valtavan suuri vaikutus sisäilman laatuun. Poistoa Oy suorittaa myös pintapölymittauksia, joita voidaan hyödyntää pölymäärän tai siivouslaadun arvioinnissa esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa ja toimistoissa.