3.3.2021 · Lukuaika hieman alle kaksi minuuttia (432 sanaa)

Märkätilojen siivousta koskevat samat vaatimukset niin uimahallissa kuin palvelutalossakin

Märkätilojen siivousta säätelevät lait ja asetukset koskevat yhtä lailla uimahalleja, kuntosalien saunoja kuin esimerkiksi palvelutalojen kylpyhuoneita. Luotettava ja ammattitaitoinen puhtausalan kumppani huolehtii siitä, että hygieniavaatimukset täyttyvät.

Uima-allas- ja märkätilojen pintapuhtausvaatimukset täyttyvät, kun pinnoilla ei ole terveydelle haitallisten mikrobien tai niiden muodostaman biofilmin aiheuttamaa likaa. Koska kyseessä on laaja kokonaisuus, on siivouspalveluiden ostajan tärkeä ymmärtää, mitä on ostanut ja toteutuvatko kaikki märkätilojen hygieniavaatimukset. Tämän vuoksi me Poistoalla selvitämme aina sopimuksen sisällön asiakkaillemme tarkasti ja selkeästi.

Mittaamme märkätilojen siivouksen onnistumista

Hygieniavaatimusten täyttymistä ei voi nähdä, koska lika ja mikrobit voivat yhtä lailla olla näkymättömiä. Me Poistoalla haluamme kuitenkin aina saavuttaa työssämme laadukkaan lopputuloksen, ja siksi mittaamme märkätilojen siivoustyömme laatua. Valvontaa teemme sekä yhteistyössä paikallisten terveysviranomaisten kanssa että omavalvontana.

Omavalvontamme mahdollistaa sen, että olemme aina ajantasalla märkätilan puhtaustasosta. Omavalvonnan avulla pystymme siis jatkuvasti seuraamaan, onko siivous riittävää ja kohdistettu oikein. Näin ollen voimme välittömästi reagoida, mikäli havaitsemme, että hygieniavaatimukset eivät täyty.

Omavalvonnan onnistumiseksi on tärkeää, että mittaukset suorittaa tehtävään koulutettu ammattilainen. Lainsäädäntö määrittää märkätilojen siivouksen suorittavan työntekijän osaamisvaatimuksen. Poistoalla työntekijämme saavat aina asianmukaisen koulutuksen omilta virallisen pätevyyden saaneilta kouluttajiltamme.

Koska haluamme aina saavuttaa työssämme laadukkaan lopputuloksen, mittaamme työmme laatua säännöllisesti.

Mit­taus­me­ne­tel­mi­nä käy­täm­me Hy­gi­cult- ja ATP-mit­tauk­sia.

Märkätilojen siisteyteen voi vaikuttaa myös tilojen käyttäjien ohjeistamisella

Märkätilojen siisteyden ylläpito on jatkuva prosessi, johon voi siivouksen lisäksi vaikuttaa muillakin keinoin. Allastilojen siisteyden ylläpitoon kannattaa siis osallistaa kaikki tilojen käyttäjät aina työntekijöistä asiakkaisiin.

On tärkeää ohjeistaa tilan käyttäjiä ja asiakkaita selkeästi, sillä ihmiset ovat allasveden merkittävin likaaja. Allastilan ulkopuolelta kulkeutuneen lian määrää voi siis pyrkiä vähentämään kehottamalla peseytymään hyvin ennen altaaseen menoa sekä panostamalla sellaisiin pintamateriaaleihin, jotka ovat paitsi turvallisia myös helposti puhdistettavia.

Siivojan tehtäviin kuuluu myös puuttua epähygieeniseen käyttäytymiseen uima-allas- ja märkätiloissa, eli esimerkiksi siihen, jos joku tulee allastiloihin ulkojalkineissa tai peseytymättä.

Märkätilojen siivousta säätelevät lait ja asetukset koskevat yhtä lailla uimahalleja, kuntosalien saunoja kuin esimerkiksi palvelutalojen kylpyhuoneita.

Katso videomme uima-allas- ja märkätilasiivouksista!

Nii­na Kes­ti

Ra­ken­nus­ter­vey­sa­sian­tun­ti­ja (RTA)
Ho­me­sii­vous­ten suun­nit­te­lu

045 322 4995
nii­na.kes­ti@pois­toa.fi