26.3.2020 · Lukuaika noin kolme minuuttia (475 sanaa)

Lapsille puhdasta ja pölytöntä

Lietolainen päiväkoti Lintukoto kävi sisäilmaongelmien takia läpi perusteellisen saneerauksen, jonka aikaisesta siivouksesta ja pölynhallinnasta Poistoa huolehti. Peruskorjattu päiväkoti luovutettiin pölyttömänä ja puhtaana tilaajalle.

Metsämäen Rakennus Oy urakoi vuonna 2019 Liedon kunnalle päiväkoti Lintukodon peruskorjauksen. Tiloissa oli havaittu sisäilmaongelmia ja se pantiin täysremonttiin. Poistoa huolehti purkuvaiheen jälkeen työmaan rakennussiivouksesta, loppusiivouksesta ja pölynhallinasta.

– Olemme aiemminkin tehneet hyvää yhteistyötä sisäilmakorjausprojekteissa Poistoan kanssa. Heillä on asiantuntemusta ja osaamista tämän tyylisissä projekteissa, kertoo Metsämäen rakennuksen toimitusjohtaja Ville Mäki.

Metsämäen Rakennus on erikoistunut julkisten kohteiden saneerauksiin, homesaneerauksiin, sisäilmakorjauksiin ja teollisuusrakentamiseen.

”Heillä on asiantuntemusta ja osaamista tämän tyylisissä projekteissa.”

—  Ville Mäki
Työtä ohjasi tarkka suunnitelma

Lintukodon työmaalla tilaaja asetti tavoitteeksi luokan S1 mukaisen sisäilman, joten rakennustyöt tuli suorittaa puhtausluokan P1 mukaisesti.

Puhtausluokka P1 edellyttää, että korjaustyön päättyessä rakennuksen tulee olla puhdas eikä pinnoilla saa olla irtolikaa tai pölyä. P1-puhtausluokalle on myös määritelty pölykertymän sallitut arvot ennen ilmanvaihdon toimintakokeita ja rakennuksen luovutusta. 

– Ratkaisevan tärkeää oli, että Poistoa suunnitteli aluksi yhdessä työnjohdon kanssa työjärjestyksen, josta sitten pidettiin kiinni. Aikataulut pitivät ja työt hoituivat suunnitellusti. Mitään ei jouduttu tekemään montaa kertaa, vaan etenimme suunnitelman mukaisesti, Mäki kertoo.

Hyvä suunnittelu paransi siivouksen ja muiden urakoiden yhteensovittamista, vähensi turhaa työtä ja kustannuksia. 

Pölynhallinta koko rakennustyön ajan

Säännöllinen siivous oikeilla menetelmillä oli välttämätön edellytys pölyttömyyden aikaansaamiseksi. 

– Tavoitteenamme oli puhdas ja hyvässä järjestyksessä oleva työmaa. Tämä alensi myös tapaturmariskiä, paransi rakentajien työssä viihtymistä ja vähensi heidän altistumistaan ilmassa leijuvalle rakennuspölylle, Mäki kertoo. 

Terveyshaittojen lisäksi pöly likaa korjattavia tiloja ja voi haitata korjaustyön etenemistä. Pölyntorjunta säästää rahaa. On järkevämpää torjua pölyä ajoissa ja koko rakentamisen ajan kuin urakoida koko siivous lopuksi.

Lintukodossa pölynhallintaprosessiin kuului aktiivinen pölynhallinta eli pölyn syntymisen minimointi, passiivinen pölynhallinta eli pölyn leviämisen estäminen ja korjaavat toimenpiteet eli rakennussiivous. Kun pölynhallinta onnistuu, rakennussiivouksen tarve vähenee. 

– Valmiit tilat erotettiin puhtauden arvioinnin jälkeen muista tiloista omiksi osastoikseen muoviseinillä ja alipaineistamalla, Mäki selittää.

Tilat luovutettiin puhtaina ja pölyttöminä

Poistoa käytti työmaan siivouksessa pölyä tehokkaasti sitovia siivousmenetelmiä, joilla estettiin hiukkasten nouseminen pinnoilta sisäilmaan. 

Puhtausluokituksen tavoitteena oli varmistaa, että rakennuksen tilat olivat puhtaat, kun ne luovutettiin tilaajalle eli Liedon kunnalle – ovathan käyttäjinä kaikista arvokkaimmat eli pienet lapset.

Peruskorjattu ja uudistunut Lintukodon päiväkoti tarjoaa laadukasta, monimuotoista ja liikunnallista varhaiskasvatusta luonnonläheisessä ympäristössä.

Haluaisitko lisätietoja rakennussiivouksesta? Ota yhteyttä!

Nii­na Kes­ti

Ra­ken­nus­ter­vey­sa­sian­tun­ti­ja (RTA)
Ho­me­sii­vous­ten suun­nit­te­lu

045 322 4995
nii­na.kes­ti@pois­toa.fi