29.11.2022 · Lukuaika hieman yli kolme minuuttia (473 sanaa)

Mineraalikuidut voivat olla syy sisäilmaoireilulle

Teollisia mineraalikuituja on lähes jokaisessa rakennuksessa, mutta liian suuret teollisten mineraalikuitujen pitoisuudet voivat aiheuttaa terveyshaittoja, kuten ihon kutinaa, limakalvojen ärsytystä tai äänenkäytön ongelmia.

Mineraalikuitujen siivous

Teol­li­sia mi­ne­raa­li­kui­tu­ja ovat muun muas­sa ke­raa­mi­set kui­dut, eris­te­vil­la- ja la­si­kui­dut. Ne ovat yleensä peräisin esimerkiksi tuloilmajärjestelmän, putkien tai rakenteiden äänenvaimennusmateriaaleista tai eristeistä. Mineraalikuituja esiintyy varsinkin 1970–1990-luvun rakennuksissa mutta myös uudemmassa rakennuskannassa. 

– Monissa toimistorakennuksissa on alaslaskettuja kattoja, joiden sisäpuolelle on vapautunut kuituja rakennusmateriaaleista esimerkiksi ilmanvaihtokanavien vuotojen vuoksi. Kun materiaalit vanhenevat tai kostuvat, niistä irtoaa kuituja herkemmin. Kuituja voi irrota rakenteista myös korjaus- ja rakennustöistä johtuen, joten oikeaoppiseen siivoustyöhön on syytä panostaa tällaisten töiden yhteydessä, Poistoan yrittäjä Niina Kesti kertoo.   

Mineraalikuitujen aiheuttamaa oireilua

Mineraalikuidut saattavat olla vaihtoehtoinen selittävä tekijä sisäilmaoireiluille silloin, jos pitkään jatkuneeseen sisäilmaoireiluun ei löydy selvää syytä kosteus- tai mikrobimittauksista.

– Mineraalikuitujen aiheuttama oireisto voi olla hyvin samankaltaista kuin homealtistumisen aiheuttama oireilu. Koska home- ja kosteusvaurioiden aiheuttamista oireista ollaan tietoisempia kuin ylipäätään mineraalikuitujen olemassaolosta, ei aina osata hakea selitystä muualta. Toisaalta mineraalikuidut eivät aiheuta hajuhaittoja, kun taas useimmiten herkkänenäinen haistaa homeen tai kosteuden, Kesti kertoo.  

Mineraalikuiduista johtuvia ohimeneviä oireita voi esiintyä hengitysteissä, iholla ja silmissä. Tyypillisiä oireita ovat silmien punoitus, pistely ja kutina sekä ylähengitysteiden tai ihon ärsytys ja ihottuma. 

– Mineraalikuitujen aiheuttamat oireet ovat lähtökohtaisesti ohimeneviä, eli ne helpottavat, kun oireileva ei altistu kuiduille. 

Miten mineraalikuiduista pääsee eroon? 

Mineraalikuitujen aiheuttamista ongelmista pääsee eroon poistamalla kutulähteet sekä huolellisella kuitusiivouksella. Mineraalikuidut ovat niin pieniä, ettei niitä pysty silmin havaitsemaan, ja siksi onkin tärkeää kartoittaa kunnolla, mikä osa tilassa aiheuttaa sisäilmaoireita. Kuitupäästöjen pitoisuus selvitetään pinnoilta kerättävien pyyhkäisy- ja teippinäytteiden avulla.  

Kun ongelmien lähde on selvitetty, poistetaan materiaalit, joista kuituja irtoaa. Tämän jälkeen tiloissa suoritetaan perusteellinen kuitusiivous. Kui­tu­sii­vouk­ses­sa puh­dis­te­taan esimerkiksi alas las­ket­tu­jen kat­to­jen ylä- ja ala­pin­nat, sei­nä- ja lat­tia­pin­nat, kaik­ki ko­vat ja peh­meät ka­lus­teet, esi­neet se­kä kir­jo­jen ja map­pien pääl­lyk­set. Työ tu­lee suo­rit­taa työhön soveltuvilla koneilla ja laitteilla esim. oikeanlaisilla imu­reil­la.

– Kuitusiivous on ammattitaitoa ja -kalustoa vaativaa siivoustyötä. Meidän työnjohtomme suunnittelee projektin etenemisen ja aikataulun siten, että vielä puhdistamattomista tiloista kuidut eivät pääse leviämään takaisin jo puhdistettuihin tiloihin. Suoritamme työn aina siten, ettei asiakkaidemme oma työ häiriinny, Kesti selvittää.

Nii­na Kes­ti

Ra­ken­nus­ter­vey­sa­sian­tun­ti­ja (RTA)
Ho­me­sii­vous­ten suun­nit­te­lu

045 322 4995
nii­na.kes­ti@pois­toa.fi