6.7.2021 · Lukuaika noin kaksi minuuttia (422 sanaa)

Tutkimus: kuitusiivous vähensi sisäilmaoireilusta johtuvia sairauspoissaoloja

Atte Halmesaari selvitti ympäristöteknologian koulutuksen opinnäytetyössään kuitusiivouksen vaikutusta sisäilman koettuun laatuun. Halmesaaren tutkimuskohteena oli varsinaissuomalainen päiväkoti, johon Poistoa toteutti kuitusiivouksen. Tutkimuksen mukaan kuitusiivous vähensi sisäilmasta johtuvia oireita sekä sairauspoissaoloja.

Sisäympäristö ja sisäilma voivat altistaa monille terveyttä vaarantaville tekijöille, kuten kuitumaisille epäpuhtauksille. Ne saattavat aiheuttaa oireita ihoärsytyksestä jopa keuhkosyöpään saakka. Muihin kuituihin verrattuna melko harmittomat teollisuuskuidut voivat myös aiheuttaa erilaisia ärsytysoireita, ja niitä esiintyy usein pieninä määrinä asuin- ja toimistoympäristöissä. 

Poistoa suoritti kuitusiivouksen päiväkotirakennukseen, jonka käyttäjät olivat jo pitkään raportoineet työnantajalleen terveysoireistaan sekä epäilyistään sisäilman suhteen. Halmesaari selvitti ja analysoi opinnäytetyössään teollisten mineraalikuitujen esiintyvyyttä kyseisessä kuitusiivouskohteessa. 

Halmesaari kartoitti kyselytutkimusten avulla päiväkotirakennuksen työntekijöiden kokemusta sisäilman laadusta ennen ja jälkeen kuitusiivouksen sekä tilaajan (päiväkodin johtajan) mielipidettä suoritetun kuitusiivouksen onnistumisesta. 

Kuitusiivous vähensi sairauspoissaoloja

Teollisiin mineraalikuituihin yhdistettyjen terveysoireiden, kuten silmien ärsyyntymisen ja flunssaisuuden, raportoitiin vähentyneen päiväkodissa suoritetun kuitusiivouksen jälkeen. Kuitusiivouksen jälkeen ei myöskään enää raportoitu sairauspoissaoloista, joita ennen siivouksen suorittamista ilmeni säännöllisesti. Näiden havaintojen sekä kyselytutkimuksen muiden tulosten pohjalta vaikuttaa siltä, että kuitusiivouksen jälkeinen henkilökunnan oireilu ei johdu enää teollisista mineraalikuiduista vaan vastaajien mukaan todennäköisesti riittämättömästä ilmanvaihdosta.

Tutkimuksen tuloksia tullaan jatkossa hyödyntämään Poistoan kuitusiivouskohteiden toimenpiteiden suunnittelussa. Tuloksista sekä tutkimusta varten luoduista kyselylomakkeista saatiin hyvät työkalut myös jatkoa varten. Tutkimuksessa havaittiin puhdistusprojektin eri toimijoiden vaikutus kokonaisuuteen ja käyttäjien mielikuviin. Voidaankin siis todeta, että koko projektin onnistumiseen vaikuttavat kaikki eri osatekijät – erityisesti projektin johtaminen yhdessä. Myös tilaajan tiedottamisella todettiin olevan suurta merkitystä käyttäjien kokemuksiin. Poistoa voi tämän tutkimuksen avulla edelleen kehittää ja varmistaa kuitusiivoustyön onnistumista myös käyttäjäkokemuksen näkökulmasta.

Poistoa on jatkuvasti mukana alan tutkimuksessa 

Halmesaaren opinnäytetyö ei ollut ensimmäinen alan tutkimus, jossa Poistoa on ollut mukana. Poistoan perustajan Niina Kestin mukaan alan tutkimustyöhön osallistuminen on kirjattu jopa Poistoan strategiaan. 

– Meille on erittäin tärkeää tukea alan opiskelijoita sekä koko alan tiedon ja tutkimuksen kehittämistä. Oman tekemisemme laatu perustuu tutkimustietoon, joten teemme paljon töitä sen eteen, että olemme jatkuvasti alamme uusimman tiedon aallon harjalla, Kesti kertoo. 

Tutustu tutkimukseen tarkemmin täällä >>