28.1.2021 · Lukuaika neljä ja puoli minuuttia (678 sanaa)

Mitä on homesiivous? 8 myyttiä homesiivouksesta

Homesiivous on ammattitaitoa vaativa prosessi, johon tarvitaan asianmukaisia henkilösuojaimia ja työvälineitä. Homesiivouksen ostaminen siihen erikoistuneelta palveluntuottajalta onkin selkeästi edullisempaa kuin työn toteuttaminen itse. Tässä artikkelissa kerromme totuuden kahdeksasta homesiivoukseen liittyvästä myytistä!

1. Homesiivous on aina kallista ja toimintaa häiritsevää

Homesiivouksen kustannus on yleensä murto-osa siitä kulusta, jonka siivoamattomuus aiheuttaa. Henkilökunnan poissaolokustannukset, uusien kalusteiden hinta tai korvaavan kiinteistön vuokrauskustannus ovat huomiotta jätetyn homeongelman tulevia kustannuksia. Ryhtymällä toimeen ajoissa nämä kustannukset voidaan pitkälti välttää. Tilojen ja kalusteiden puhdistuksen ajoitus on siis erittäin tärkeää. Hyvällä ennakkosuunnittelulla myös toimintaa häiritsevä vaikutus voidaan minimoida.

2. Homesiivousta ei tarvitse koskaan suorittaa, eikä siitä ole hyötyä

Homepöly ja homeiden aineenvaihduntatuotteet ovat merkittävä terveydellinen riski tilojen käyttäjille ja pitkäaikainen altistus aiheuttaa terveyshaittoja. Epäpuhtaudet leviävät ilmavirtojen mukana irtaimiston sekä kiinteistön pinnoille. Vara on viisautta ja homesiivousasiaa kannattaa ainakin pohtia ajoissa. Siivouksen merkitys on suuri koko saneerausprojektin kannalta. Saneeraustyön aikana epäpuhtauksien määrä ilmassa moninkertaistuu ja ne laskeutuvat myös valmiille pinnoille. Pelkkä loppusiivous ei ole riittävä kosteus- ja homevauriokorjauksia suoritetuissa kiinteistöissä. Loppusiivouksen jälkeen tulee suorittaa huolellinen homesiivous.

3. Homesiivous on pelkkää imurointia ja pölyjen pyyhintää

Homesiivoukseen on olemassa selkeät ja laadukkaan lopputuloksen takaavat ohjeet ja säännöt. Se tarkoittaa: osastointia, kuhunkin kohteeseen määriteltäviä henkilösuojaimia, luokiteltuja työvälineitä, ammattitaitoista työtä ja kattavaa loppuraporttia. Työ vaatii ammattitaitoa, ja usein oma henkilöstö ei voi suorittaa homesiivousta. On selkeästi edullisempaa ostaa työ siihen erikoistuneelta palveluntuottajalta. Osaavalla homesiivouksella vältytään yleensä huomattavasti suuremmilta ongelmilta.

4. Desinfioinnin jälkeen sisäilma on puhdasta

Pelkästään sisäilman desinfiointi ei poista homeongelmaa. On tärkeää poistaa epäpuhtauksien lähde. Yleisimpiä desinfiointiaineita eli biosideja ovat ihon ja pintojen desinfiointiaineet. Biosideja ei suositella sisätilojen homeongelman ratkaisuksi, homesiivouksen tehosteeksi tai homekasvun ehkäisyyn. Biosideja ei myöskään tule käyttää suoraan homehtuneeseen rakenteeseen, sillä ne voivat mahdollisesti joissakin tapauksissa jopa lisätä rakenteessa olevien mikrobien mikrobitoksiinien tuotantoa ja muuttaa mikrobistoa haitallisemmaksi.

Otsoni (O3) on myös biosidi, mutta suuretkaan otsonipitoisuudet (100–1000 ppm) eivät pysty tuhoamaan kaikkia sieni- tai bakteeriorganismeja rakennusmateriaalien pinnalta tai sisältä. Otsonointi voi myös vaikuttaa haitallisesti pintoihin ja materiaaleihin (betoni, kipsilevy, luonnonkumi, lateksimaali, linoleumi ja kokolattiamatot) ja myös vanhentaa ja haalistaa materiaaleja.

Valitettavasti erilaisia desinfiointeja myydään homesiivouksena, vaikka ne eivät sitä ole. Asiasta on saatavana tieteellistä tietoa esimerkiksi Työterveyslaitoksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kautta.

5. Homesiivouksen voi suorittaa kuka vaan

Homesiivouksia suorittavilla yrityksillä ei ole pätevyysvaatimuksia tai -sertifikaattia. Tämän vuoksi kuka vaan voi toimia homesiivouksen ”asiantuntijana”. Kannattaa selvittää siivoustyön suunnittelijan pätevyys (esimerkiksi rakennusterveysasiantuntijan ja siivoustyön koulutukset). Ammattitaitoiset ja alaa edistävät yritykset ovat myös Suomen homesiivousliitto ry:n jäseniä.

6. Aina kannattaa uusia kaikki kalusteet ja irtaimisto

Homesiivous on hyvä suunnitella kohdekohtaisesti, sillä toteutukseen vaikuttavat esimerkiksi kustannukset ja ympäristönäkökulma. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon irtaimiston arvo, puhdistuskustannukset, irtaimiston historiallinen- ja tunnearvo sekä riittävän laadukas lopputulos. Yleensä kaikkea irtaimistoa ei tarvitse hävittää ja puhdistus suunnitellaan tuotekohtaisesti. Herkimmät oireilevat usein myös uusille kalusteille esimerkiksi homeenestoaineiden, liimojen, lakkojen tai maalien vuoksi. Osa irtaimistosta kannattaa monesti uusia – ja mitään irtaimistoa ei kannata viedä tiloihin puhdistamatta. Suunnittelutyö vaatii siis ammattitaitoa, eikä samaa ohjetta voi soveltaa kaikkiin kohteisiin.

7. Irtaimiston voi puhdistaa missä vaan

Irtaimiston puhdistamiseen tarvitaan siihen suunniteltu tila, jossa on omat erilliset osastoinnit ja painesuhteita seurataan jatkuvasti. Osastoinnissa on oma tila puhdistustyötä varten, kohdepoistot, vetokaapit ja muut työhön tarvittavat työpisteet. Puhdistusta ei voi suorittaa vaurioituneissa tiloissa eikä ulkona. Pölynhallinta on homesiivouksessa ensiarvoisen tärkeää.

8. Kun puhdistetaan vain tietokoneet ja muut elektroniikkalaitteet, on siivouksen taso riittävä

Minkään tiettyjen tuotteiden puhdistaminen ei ole riittävä laadukkaan lopputuloksen takaamiseksi. Epäpuhtaudet leviävät vaurioituneissa tiloissa kaikille pinnoille. Mikäli tiloista puhdistetaan vain osa tuotteista, voi ongelma siirtyä uuteen kohteeseen puhdistamattoman irtaimiston mukana. Tärkeintä on, että kaikki irtaimisto toimitetaan ammattitaitoiseen puhdistukseen.

Nii­na Kes­ti

Ra­ken­nus­ter­vey­sa­sian­tun­ti­ja (RTA)
Ho­me­sii­vous­ten suun­nit­te­lu

045 322 4995
nii­na.kes­ti@pois­toa.fi