8.3.2021 · Lukuaika hieman alle kolme minuuttia (580 sanaa)

Sisäilmaongelma työpaikalla? Hyödynnä nämä viisi vinkkiä! 

Sisäilmaongelmat työpaikalla vaivaavat päivittäin jopa satojatuhansia suomalaisia. Sisäilman aiheuttamat sairastumiset on mahdollista saada kuriin, jos tilanne havaitaan ja toimiin ryhdytään ajoissa.

Hyvä sisäilma on työpaikan kilpailuvaltti. Sisäilmaongelmat ovat viimeisten kymmenien vuosien aikana yleistyneet, ja samalla ovat yleistyneet niiden aiheuttamat terveyshaitat. Onneksi myös tietous sisäilmaongelmista on lisääntynyt, ja useimmiten niihin puututaan ajoissa ja asianmukaisin keinoin. 

Työpaikalla tulee olla käytännöt sisäilmaan liittyvien terveyshaittojen ja ongelmatilanteiden ehkäisemiseksi. Työnantajan pitää myös ryhtyä toimiin heti, mikäli tiloissa epäillään sisäilman laadusta johtuvaa ongelmaa. Kun toimitaan nopeasti ja estetään työntekijöiden altistuminen homeelle ja kosteudelle, voidaan välttyä vakavilta seurauksilta.   

– Työntekijöiden sairastuminen ja poissaolot sijaisuuksineen ovat iso menoerä työpaikoille. Rakennuksen tutkiminen ja tilanteen vaatimat toimenpiteet kannattaakin tehdä kunnolla, sillä pitkän päälle se tulee edullisemmaksi kuin ratkaisun venyttäminen. Myös sisäilma-asiantuntijat suosittelevat, että homesiivous teetetään siihen erikoistuneella ammattilaisella, jotta ongelma saadaan varmasti kerralla eliminoitua, kertoo Poistoan rakennusterveysasiantuntija Niina Kesti

Epäiletkö sisäilmaongelmaa työpaikallasi? Toimi näin!   

1. Noudata tilojen käyttöön liittyvää ohjeistusta. Tarkista, että tiloissa ei ole muita oireiden aiheuttajia. Huolehdi riittävästä tuulettamisesta ja tilojen yleisestä järjestyksestä. Varmista, että tiloissa on riittävä ilmanvaihto ja siivous. Selvitä, kulkeutuuko jostain rakennuksen ulkopuolelta tilaan epäpuhtauksia. Niitä saattaa olla esimerkiksi kosteusvaurion keskellä asuvan työkaverin hiuksissa tai vaatteissa. Varmista, onko tilassa jotakin sisustus- tai rakennusmateriaaleja, joissa käytetyt kemikaalit saattaisivat selittää oireilun. Käy läpi Sisäilmayhdistys ry:n Terveen työpaikan tuntomerkit -tarkistuslista.  

2. Mikäli oireilet, pidä oireistasi kirjaa vaikka 10 päivän ajan. Pyydä myös työterveyskäynnillä lääkäriä kirjaamaan oireesi lausuntoon. Sisäilmasairauksiin ei ole diagnostista testiä, mutta niihin liittyvät usein erilaiset oireet, kuten iho-oireet, yskä, silmätulehdukset, hengitystietulehdukset, väsymys, päänsärky, muistihäiriöt, vatsaoireet sekä haju-, pöly- ja kemikaaliyliherkkyydet. Altistuminen homeelle tai kosteusvauriomikrobistolle saattaa jopa laukaista astman tai allergioita. Tarkkaile, milloin oireet ovat voimakkaimmillaan ja helpottavatko ne esimerkiksi viikonloppuisin tai lomilla, kun et käy työpaikallasi. Oireet ovat yksilöllisiä, eli kaikki sisäilmaongelmille altistuneet eivät oireile samalla tavalla.   

3. Pyydä työpaikkasi ulkopuolisia ihmisiä nuuhkaisemaan vaatteitasi työpäiväsi päätteeksi. Usein tunkkainen haju herättää epäilykset sisäilmaongelmasta jo ennen oireilua. Hajua ei kuitenkaan välttämättä huomaa itse.

4. Uskalla jutella asiasta työpaikalla. Työkavereillasi saattaa myös olla vastaavanlaisia kokemuksia tai epäilyjä sisäilmaongelmasta, mutta he eivät välttämättä ole uskaltaneet mainita asiasta, koska saattavat pelätä työyhteisön reaktiota. Nykyään sisäilmaongelmien suhteen ollaan onneksi jo paljon valveutuneempia kuin vielä 10 vuotta sitten. On tärkeää, että työntekijät on perehdytetty sisäilmaongelmiin liittyviin toimintatapoihin kuten haittailmoitusmenettelyyn. Voit myös selvittää, onko kiinteistössä tehty sisäilmatarkastuksia tai -mittauksia. 

5. Ilmoita asiasta esimiehellesi. Työturvallisuuslain mukaan jokaisella työntekijällä on oikeus ilmoittaa työpaikalla havaitsemistaan puutteista ja vioista työympäristössään jo ennen kuin oireilua on ilmennyt. Ilmoitus kannattaa tehdä kirjallisesti sekä omalle esimiehelleen että työsuojeluvaltuutetulle. Työnantajan tulee heti aloittaa asian edistäminen, työntekijän altistumisen ehkäiseminen sekä ongelman syyn poistaminen. Oireiden kirjaaminen lääkärinlausuntoon voi edesauttaa asian etenemistä.    

Sisäilmaongelman selätyksessä työnantajaasi auttaa:

Nii­na Kes­ti

Ra­ken­nus­ter­vey­sa­sian­tun­ti­ja (RTA)
Ho­me­sii­vous­ten suun­nit­te­lu

045 322 4995
nii­na.kes­ti@pois­toa.fi