29.9.2020 · Lukuaika hieman yli minuutin (197 sanaa)

Poistoa mukana koronatutkimuksessa

Poistoa on mukana Tampereen yliopiston tutkimuksessa, joka selvittää miten koronavirukset ja muut taudin aiheuttajat poistuvat pinnoilta päivittäissiivouksessa. 

Pintahygienian kehittäminen muuttuvassa epidemiatilanteessa -tutkimuksessa perehdytään ei-desinfioivien puhdistusaineiden käyttöön ja tehokkuuteen. Hankkeessa tutkitaan markkinoilla olevien sairaaloiden ja yleistilojen puhdistuksessa käytettävien aineiden tehoa erityyppisten taudinaiheuttajien hävittämisessä. Näytteitä kerätään sairaalaympäristöstä, ja ne analysoidaan Tampereen yliopiston virologian laboratoriossa.

Tutkimushankkeessa ovat Tampereen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Poistoan lisäksi mukana myös Kemvit Oy, Berner Oy, Kiilto Clean Oy ja Norlandia Care Oy sekä useita muita suomalaisia yhteistyökumppaneita. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan minimoida taudinaiheuttajien leviäminen. 

– Meille on tärkeää olla aina mukana siivousalan ajankohtaisissa tutkimuksissa, sillä käytämme työssämme jatkuvasti hyväksi uusinta tutkimustietoa.

Niina Kesti

– Meille on tärkeää olla aina mukana siivousalan ajankohtaisissa tutkimuksissa, sillä käytämme työssämme jatkuvasti hyväksi uusinta tutkimustietoa. Olemme toki myös mukana eturintamassa kamppailemassa koronaa vastaan, kertoo Poistoan Niina Kesti.

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi hoiva-, hotelli- ja ravintola-alalla. Tuloksia voidaan soveltaa käytäntöön välittömästi tutkimuksen valmistuttua. 

Haluaisitko kuulla lisää? Ota yhtettä!

Nii­na Kes­ti

Ra­ken­nus­ter­vey­sa­sian­tun­ti­ja (RTA)
Ho­me­sii­vous­ten suun­nit­te­lu

045 322 4995
nii­na.kes­ti@pois­toa.fi