13.4.2021 · Lukuaika hieman yli minuutin (173 sanaa)

Tutkimus: Siivouskemikaalien vähäinen käyttö ei vaikuta koulun tai päiväkodin sisäilman laatuun 

Poistoa oli mukana Aalto-yliopiston tutkimuksessa, joka selvitti kouluissa ja päiväkodeissa käytössä olevia siivousmenetelmiä ja -kemikaaleja sekä niiden vaikutuksia sisäilman laatuun. Tutkimuksessa ei havaittu, että siivouskemikaalien normaali käyttö olisi vaikuttanut sisäilman mitattuun laatuun. 

Siivouksessa käytettävien siivouskemikaalien on epäilty olevan yksi syy koulu- ja päiväkotirakennusten sisäilman laatuun liittyville ongelmille. Aalto-yliopiston Sisätiloissa käytettyjen siivouskemikaalien ja biosidien vaikutukset mitattuun ja koettuun sisäilman laatuun koulu- ja päiväkotirakennuksissa -tutkimuksessa verrattiin päivittäistä vähäkemikaalista, niin sanottua normaalisiivousta, kemikaalittomaan ja ultraH2O-vesisiivoukseen.

Tutkimuksen kemialliset, mikrobiologiset ja toksikologiset tulokset osoittivat, ettei normaalisiivouksen ja kemikaalittoman siivouksen vaikutuksissa sisäilman mitattavaan laatuun ollut merkittäviä eroavaisuuksia. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää siivousainealtistumisten vähentämiseksi, julkisten tilojen viihtyisyyden ja työturvallisuuden parantamiseksi sekä optimaalisten siivousmenetelmien ja -aineiden valitsemiseksi.  

Poistoa oli mukana tutkimushankkeen johtoryhmässä.

Tutustu tutkimustuloksiin tarkemmin täällä >>